Έργο πνοής για την ύδρευση της Ποταμιάς του Δήμου Ελασσόνας

 Περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ για την ύδρευση της δημοτικής ενότητας Ποταμιάς του Δήμου Ελασσόνας εξασφάλισε η ΔΕΥΑ Ελασσόνας από το πρόγραμμα χρηματοδότησης Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα χρηματοδοτήθηκε και θα δημοπρατηθεί το έργο με τίτλο «Μεταφορά νερού από υδρευτική γεώτρηση Αμουρίου σε κεντρική δεξαμενή και διανομή νερού σε Δ.Δ. του πρώην Δήμου Ποταμιάς» συνολικού προϋπολογισμού 2.401.710,00 € χωρίς ΦΠΑ.

Το νέο αυτό έργο, που θα δημοπρατηθεί από το Δήμο Ελασσόνας, πρόκειται να λύσει το χρόνια πρόβλημα της ύδρευσης στις κοινότητες Μαγούλας, Πραιτωρίου, Δομενίκου, Αμουρίου, Βλαχογιαννίου και Μεσοχωρίου.

Αναφερόμενος στην απόφαση ένταξης του έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας δήλωσε: «Ο Δήμος Ελασσόνας μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Ελασσόνας ανέλαβε και υλοποιεί ένα έργο πνοής για την περιοχή του πρώην Δήμου Ποταμιάς, που συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Με το έργο αυτό θα ανορυχθεί νέα υδρευτική γεώτρηση στην κοινότητα Αμουρίου, θα κατασκευαστεί αγωγός μεταφοράς του νερού σε κεντρική δεξαμενή και από εκεί θα γίνεται η διανομή του νερού στις έξι κοινότητες. Είμαστε ευτυχείς που ένα αίτημα δεκαετιών γίνεται πραγματικότητα και εξασφαλίζεται η επάρκεια του νερού για όλους τους κατοίκους για όλο το χρόνο».

Στόχος του έργου η βελτίωση των χαρακτηριστικών του ύδατος αλλά και η καλύτερη λειτουργικότητα και ευελιξία του δικτύου, το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες ύδρευσης των έξι κοινοτήτων, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, περίοδο κατά την οποία υπάρχει αδυναμία του υφιστάμενου δικτύου των τοπικών γεωτρήσεων να καλύψει τις ανάγκες.

Προβλήματα παρουσιάζονται επίσης και κατά τους χειμερινούς μήνες, όπου παρατηρούνται φαινόμενα έλλειψης ύδατος σε κάποιους οικισμούς διότι οι υφιστάμενες πηγές υδροδότησης (γεωτρήσεις) δεν μπορούν να παρέχουν τις αναγκαίες ποσότητες νερού.

Με την ολοκλήρωση του έργου θα εξασφαλισθεί ο πληρέστερος ποιοτικός έλεγχος του παρεχόμενου νερού, η μείωση των ενεργειακών δαπανών και η μείωση του κόστους συντήρησης, καθώς και η εξασφάλιση ικανοποιητικής εφεδρείας, διότι οι υφιστάμενες γεωτρήσεις θα παραμείνουν ενεργές και θα λειτουργούν σε περίπτωση της όποιας έκτακτης βλάβης προκύψει.

Με το υπ’ αρ. 5549/1422/18-05-2023 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ενέργειας,  εγκρίθηκε η υπαγωγή της Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας στον ΠΥΛΩΝΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η Πράξη περιλαμβάνει 2 Υποέργα :

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΜΟΥΡΙΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ Δ.Δ. ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΤΑΜΙΑΣ

Το 1ο Υποέργο αφορά στα έργα ύδρευσης των Δ.Δ του πρώην Δήμου Ποταμιάς και συγκεκριμένα στην υδροδότηση των Τοπικών Κοινοτήτων Μαγούλα, Πραιτώριον, Δομένικον, Αμούριον, Βλαχογιάννιον, Μεσοχώριον. Το συνολικό μήκος των αγωγών ανέρχεται σε 22.400m. Το δίκτυο είναι ένα κλειστό εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης.

Στο δίκτυο προβλέπονται τα απαιτούμενα έργα (φρεάτια εκκένωσης, φρεάτια δικλείδων, κ.λ.π.) για την εύρυθμη λειτουργία του.  Η διαθέσιμη ποσότητα νερού θα προέρχεται από γεώτρηση η οποία θα ανορυχθεί στην Τ.Κ. Αμούριον.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το 2ο Υποέργο αποτελεί οριζόντια επικουρική δράση και περιλαμβάνει το κόστος για την απασχόληση ενός αρχαιολόγου και ενός εργάτη κατά την διάρκεια των εργασιών εκσκαφής που θα πραγματοποιηθούν στο 1ο Υποέργο. 

Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται σε 2.401.710,00 € χωρίς το ΦΠΑ.

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.