Συνεδριάζει την Πέμπτη 04/4 το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας

Συνεδριάζει την Πέμπτη 4 Απριλίου στις 2:30 το μεσημέρι, το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας, δια ζώσης, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχείου της πόλης, με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση συνέχισης του «Προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης απόρων «ΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΤΕΛΛΑ ΚΥΡΚΟΥ», ορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στο πρόγραμμα και ορισμός τριμελούς επιτροπής διαχείρισης του προγράμματος». Εισηγητής Ν. Γάτσας.

2. Έγκριση συνέχισης της «Ενίσχυσης ευάλωτων πολιτών» μέσω του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΤΕΛΛΑ ΚΥΡΚΟΥ», ορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στο πρόγραμμα και ορισμός πενταμελούς επιτροπής διαχείρισης του προγράμματος. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

3. Έγκριση υποβολής αιτήματος στο Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Λάρισας ΟΡΦΕΑΣ – ΟΚΑΝΑ για τη λειτουργία τμημάτων του Εργαστηρίου Ζωής στον Δήμο Ελασσόνας. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

4. Έγκριση έκδοσης ανακοίνωσης για εγγραφή των ενδιαφερομένων στο μητρώο νέων με σκοπό την εκλογή «Δημοτικού Συμβουλίου Νέων». Εισηγητής Ν. Γάτσας.

5. Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». Εισηγητής Ν. Γάτσας.

6. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Κ. Κρανέας Ελασσόνας». Εισηγητής Δ. Καρανίκας.

7. Εξέταση αιτήματος χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύου τηλεπικοινωνιών στην Δημοτική Κοινότητα Ελασσόνας. Εισηγητής Δ. Καρανίκας.

8. Σύσταση επιτροπών παραλαβής έργων. Εισηγητής Δ. Καρανίκας.

9. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης οχημάτων – μηχανημάτων έργου στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

10. Έγκριση της τιμολογιακής πολιτικής άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2024. Εισηγητής Κ. Έξαρχος.

11. Έγκριση του Πρακτικού Καταγραφής και Απογραφής Περιουσιακών Στοιχείων του Καταργού-μενου Νομικού Προσώπου «Ο.Κ.Π.Α.Π.» του Δήμου Ελασσόνας. Εισηγητής Κ. Πασχόπουλος.

12. Εξέταση αιτήματος Νικολάου Νάνου για μίσθωση δημοτικής έκτασης στον Οικισμό Ασπροχώματος με σκοπό την ανέγερση πρόχειρης σταυλικής εγκατάστασης. Εισηγητής Ν. Παλάσκας.

13. Εξέταση αιτήματος Θεμιστοκλή Παπαζήση για μίσθωση δημοτικής έκτασης στον Οικισμό Ασπροχώματος με σκοπό την ανέγερση πρόχειρου ποιμνιοστασίου. Εισηγητής Ν. Παλάσκας.

Α.Ν.
Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.