84 προσλήψεις στον Δήμο Λαρισαίων

Ο Δήμος Λαρισαίων ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 84 ατόμων, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου. 

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής: 

ΔΕ Οδηγών - 18 θέσεις

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου - 2 θέσεις

ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων - 5 θέσεις

ΔΕ Λιπαντών– Πλυντών - 2 θέσεις

ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Οχημάτων - 2 θέσεις

ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών - Οξυγονοκολλητών - 2 θέσεις

ΔΕ Εργαλειομηχανών Τόρνου - 1 θέση

ΔΕ Οδηγών - 2 θέσεις

ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων - 50 θέσεις

Να σημειωθεί ότι οι 84 προσλήψεις κατανέμονται στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, στη Διεύθυνση Αμαξοστασίου και στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Λαρισαίων.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2024.

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.