Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Ελασσόνας για τον Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδας 2024

 Η Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας, αποβλέποντας στην εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων, στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, στην προστασία των συμμετεχόντων αθλητών και λοιπών παραγόντων, στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή του Διεθνή Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας 2024, ο οποίος θα διεξαχθεί την Πέμπτη (16-05-2024) στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, αποφάσισε: 

1.Τις κατωτέρω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, την Πέμπτη (16-05-2024) κατά την τέλεση του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας 2024, ως εξής:

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης εντός τη πόλεως Ελασσόνας από ώρα 08:00 ́, στις κατωτέρω οδού:

Από ώρα 12:00 ́ και μέχρι πέρατος διέλευσης των αθλητών:

 • Από το 41ο χλμ  της Ε.Ο Κατερίνης – Ελασσόνας (όρια Π.Ε. Λάρισας με Π.Ε. Πιερίας) έως το 63ο χιλ. (Συμβολή με Ε.Ο. Λάρισας – Κοζάνης – διασταύρωση Μι- κρού Ελευθεροχωρίου).

Από ώρα 13:00 ́ και μέχρι πέρατος διέλευσης των αθλητών:

 • Από το 63ο χλμ (Συμβολή με Ε.Ο. Λάρισας-Κοζάνης – διασταύρωση Μικρού Ελευθεροχωρίου) έως το 39ο χιλ. της Ε.Ο. Λάρισας-Κοζάνης (Δ/ση Τσαριτσάνης).

Από ώρα 13:00 ́ εντός της πόλεως Ελασσόνας και επί των οδών, Μεγ. Αλεξάνδρου – Μητροπολίτου Ιακώβου – 6ης Οκτωβρίου (από την συμβολή της με την οδό Μητροπολίτου. Ιακώβου έως την συμβολή της με την Π.Ε.Ο Λάρισας – Ελασσόνας) – Δημητρίου – Περιφερειακή Οδό Ελασσόνας έως την συμβολή της με Ε.Ο Λάρισας – Κοζάνης.

 • Από ώρα 13:30 ́ και μέχρι πέρατος διέλευσης των αθλητών:

Από το 39ο χιλ. της Ε.Ο. Λάρισας-Κοζάνης (Δ/ση Τσαριτσάνης) έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Τυρνάβου.

 • Από ώρα 14:00 ́ μέχρι πέρας διέλευσης των αθλητών :

Στην Ε.Ο. Λάρισας – Κοζάνης, στο τμήμα αυτής από τον ανισόπεδο κόμβο Τυρνάβου έως την διασταύρωση της με την οδό Παπάγου (Δημοτική Κοινότητα Γιάννουλης) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας της. 

Στην Ε.Ο. Λάρισας – Κοζάνης, το ρεύμα κυκλοφορίας προς Λάρισα, στο τμήμα αυτού από την διασταύρωση της με την οδό Παπάγου (Δ.Κ. Γιάννουλης) έως την οδό Γρ. Λαμπράκη (Δήμος Λαρισαίων).

– Οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου.


– Οδός Μητροπολίτου Ιακώβου.

– Οδός 6ης Οκτωβρίου και

– Οδός Δημητρίου.

 • Στην οδό Παπάγου (Δ.Κ. Γιάννουλης), το ρεύμα κυκλοφορίας προς την Ε.Ο. Λάρισας – Κοζάνης και στο τμήμα αυτού από την οδό Ραιδεστού έως την Ε.Ο. Λάρισας – Κοζάνης.
 • Στην Επαρχιακή Οδό Γιάννουλης – Φαλάνης (Δ.Κ. Γιάννουλης), το ρεύμα κυκλοφορίας προς την Ε.Ο. Λάρισας – Κοζάνης και στο τμήμα αυτού από την οδό Βυζαντίου έως την Ε.Ο. Λάρισας – Κοζάνης.
 • Στον ισόπεδο κυκλικό κόμβο Κοζάνης (Κολυμβητήριο) και στο τμήμα του κυκλικού του δακτυλίου μεταξύ της Ε.Ο Λάρισας – Κοζάνης και της Κ. Σανδράκη.
 • Στην οδό Κ. Σανδράκη, το ρεύμα κυκλοφορίας προς τον ισόπεδο κυκλικό της ΔΕΥΑΛ σε όλο το μήκος του και τις καθέτους αυτού έως την πρώτη παράλληλο.
 • Στον ισόπεδο κυκλικό κόμβο ΔΕΥΑΛ και στο τμήμα του κυκλικού του δακτυλίου μεταξύ της Κ. Σανδράκη και της Νέας Περιφερειακής Τρικάλων.
 • Στην οδό Λαγού το ρεύμα κυκλοφορίας προς τον ισόπεδο κυκλικό με την Κ. Σανδράκη από την οδό Κρανώνος έως τον ισόπεδο κυκλικό με την Κ. Σανδράκη και τις καθέτους αυτού έως την πρώτη παράλληλο.
 • Στην οδό Νέα Περιφερειακή Τρικάλων, το ρεύμα κυκλοφορίας προς τον ισόπεδο κυκλικό κόμβο με την οδό Ιωαννίνων, σε όλο το μήκος του.
 • Στον ισόπεδο κυκλικό κόμβο Ιωαννίνων και στο τμήμα του κυκλικού του δακτυλίου μεταξύ της Νέας Περιφερειακής Τρικάλων και της Περιφερειακής Τρικάλων.
 • Στην Περιφερειακή Τρικάλων, στο τμήμα αυτής από τον ισόπεδο κυκλικό κόμβο με την οδό Ιωαννίνων έως τη συμβολή της με την οδό Δέσπως Διαμαντίδου, και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας της και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλο.
 • Στον ισόπεδο κυκλικό κόμβο AEL FC ARENA και στο τμήμα του κυκλικού του δακτυλίου μεταξύ της Περιφερειακής Τρικάλων και της οδού Καντώνια.
 • ΣτηνοδόΚαντώνια,στορεύμακυκλοφορίαςπροςοδόΥγείας,σεόλοτομήκος του.
 • Στην οδό Υγείας, το ρεύμα κυκλοφορίας προς Καρδίτσης και το τμήμα αυτού από την ανώνυμη οδό παραπλεύρως των Φυλακών Λάρισας έως την οδό Καρδίτσης.

Από ώρα 14:30 ́ μέχρι πέρας διέλευσης των αθλητών:

Στην Ε.Ο. Λάρισας-Καρδίτσας, στο τμήμα αυτής από την οδό Γ. Παπανδρέου έως την χ/θ 23 (δ-ση Βούναινα) το ρεύμα κυκλοφορίας προς Καρδίτσα και τις καθέτους αυτού έως την πρώτη παράλληλο, πλην του τμήματος από την δ-ση Μεσσοράχης έως την διασταύρωση Ελευθερές στο οποίο απαγορεύεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.


2. Τα χρονικά διαστήματα των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, δύνανται να παραταθούν ή να μειωθούν και πέραν των καθορισμένων ωρών, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό. 

3. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται, σύμφωνα με όλες τις προσωρινές πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες που θα τοποθετηθούν από τους διοργανωτές και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

4. Οι διοργανωτές, υποχρεούνται καθ’ όλη τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να τοποθετούν και να συντηρούν την οδική σήμανση, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, αντανακλαστικά προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και γενικά να λαμβάνουν κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη τους η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή τέλεσης εν λόγω αγώνα. Επιπλέον σε κάθε περίπτωση πρέπει να υποστηρίζουν την ταχεία διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστική και Αστυνομία).

5.Της παρούσας εξαιρούνται τα οχήματα άμεσης ανάγκης και επέμβασης (Ασθενοφόρα-Πυροσβεστική-Πολιτική Προστασία).

6. Οι παραβάτες της παρούσας, θα διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις δια- τάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.