Παπαλέξης: «Στηρίζουμε την μικρομεσαία επιχείρηση γιατί εκεί χτυπάει η καρδιά της ελληνικής οικονομίας»

 «Το σύνολο των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων αποτελεί αθροιστικά τον μεγαλύτερο παράγοντα της οικονομίας της χώρας μας και της ΕΕ και είναι σημαντικό να επικεντρώνουμε πάντα στις πραγματικές ανάγκες τους με αξιόπιστα δεδομένα, ώστε η ενίσχυση των ΜμΕ να στοχεύει αποτελεσματικότερα στην αύξηση της παραγωγής, της απασχόλησης και της εξωστρέφειας».

Τα παραπάνω τόνισε ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας και υποψήφιος πρόεδρος με την ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ κ. Δημήτρης Παπαλέξης, ως ομιλητής στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Κέντρο Καινοτομίας JOIST στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

«Ως Επιμελητήριο Λάρισας συνδράμουμε στην ενημέρωση των μελών μας για όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που ενισχύουν την Μικρομεσαία Επιχείρηση και ειδικότερα σε περιόδους κρίσεων, ακόμα και από απρόβλεπτους παράγοντες, όπως πανδημία, ενεργειακή κρίση κλπ. Άξιο αναφοράς αποτελεί το Εθνικό Παρατηρητήριο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, τον φορέα εκείνο που σχεδιάζει τις αναγκαίες πολιτικές και συνεισφέρει στην στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, γιατί εκεί χτυπάει η καρδιά της ελληνικής οικονομίας», τόνισε ο κ. Παπαλέξης.

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.