Κίνηση συλλογικότητας από τον Γάλα Ελάςς που επιστρέφει από τα κέρδη στα μέλη του

 Κίνηση συλλογικότητας του Συνεταιρισμού Αιγοπροβάτων  Ελασσόνας η διανομή 0,015 ευρώ ανά κιλό σε κάθε παραγωγό.

Μ’ αυτή την κίνηση ενισχύεται σε µια δύσκολη συγκυρία ο παραγωγός και υπενθυµίζει πόσο σηµαντική είναι η δουλειά που γίνεται µέσα στις οργανώσεις και τους δραστήριους συνεταιρισµούς.

Εξάλλου, θεµελιώδης αρχή είναι η επένδυση στη συλλογικότητα για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η δυναµική των τυροκοµικών προϊόντων (φέτα Ελασσόνας, νιβατό Ελασσόνας, κλπ) και του κρέατος («ΠΟΠ αρνάκι – κατσικάκι Ελασσόνας») µε τοπική αναφορά σε συνδυασµό µε την αξιοποίηση της υψηλής τεχνολογίας της ευφυούς κτηνοτροφίας.

Ο «Γάλα Ελάςς» ιδρύθηκε το 2012 στην Ελασσόνα, στους πρόποδες του Ολύµπου. Αποτελείται από 170 παραγωγούς και 115 κτηνοτροφικές µονάδες. Το 2018 προχώρησε στην ίδρυση τη Οµάδας Παραγωγών αιγοπρόβειου γάλακτος µε δυναµική 40.000 τόνους αιγοπρόβειου γάλακτος. Ανάµεσα στις δραστηριότητες της Οµάδας είναι το εµπόριο ζωοτροφών και κρέατος για τα µέλη του, καθώς πλέον και το εµπόριο γάλακτος πάχυνσης αµνοεριφίων Halavit. Μάλιστα, η εισαγωγή υποκατάστατου σκόνης γάλακτος HALAVIT, αποτελεί µια πρωτοποριακή κίνηση του συνεταιρισµού, µια δράση που αποδεικνύει ότι ο συνεταιρισµός επενδύει στη συλλογικότητα µε στόχο την αύξηση της κερδοφορίας των κτηνοτρόφων από την ανάπτυξη υγιών αµνών και εριφίων. Η επιλογή του συγκεκριµένου υποκατάστατου σκόνης γάλακτος για αµνούς και ερίφια, που περιέχει επιπλέον προβιοτικά και πρεβιοτικά, συµβάλει στη µείωση της εµφάνισης διαρροιών. Επιπλέον τα αρνιά εµφανίζουν γρηγορότερο ρυθµό ανάπτυξης, καθώς το 65% των πρωτεϊνών που περιέχεται στο Halavit προέρχεται από στοιχεία γάλακτος.

Από τους βασικούς πυλώνες που χαρακτηρίζει το µοντέλο δράσης του «Γάλα Ελάςς» είναι και η συµβολαιακή γεωργία δεδοµένου ότι από της ιδρύσεώς του έχει συνάψει συµβόλαια διάθεσης του αιγοπρόβειου γάλακτος σε µεγάλες γαλακτοβιοµηχανίες όπως η «Μπίζιος ΑΕ», «Ελληνικά γαλακτοκοµεία ΑΕ», «Θεσσαλικό Τρικάλων ΑΕ», «Έξαρχος ΑΕ» κλπ. Με τις ενέργειες αυτές διασφαλίζει σταθερότητα τιµής και όρους πληρωµής επ’ ωφελεία των µελών του. Τα τελευταία δε έτη, ο συνεταιρισµός έχει συνάψει συµβόλαια µε σταθερούς προµηθευτές αραβοσίτου και κριθαριού («∆ηµητριακή ΑΕ», «ΣόγιαΕλλάς ΑΕ», «Agrohellas s.a.» και «Συνεταιρισµός Θεσγη») επιταχύνοντας σηµαντική µείωση του κόστους παραγωγής των µελών του.

Στους στόχους του συνεταιρισµού:

  • Προγραμματίζει σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς την παραγωγή του γάλακτος.
  • Διαπραγματεύεται τη διάθεση του συνόλου παραγωγής γάλακτος και κρέατος με τους επωφελέστερους για τα μέλη του οικονομικού όρους .
  • Διασφαλίζει την ποιότητα της παραγωγής, θέτοντας αυστηρά κριτήρια.
  • Επιδιώκει μείωση του κόστους παραγωγής μέσω οικονομιών κλίμακας στις προμήθειες και την εμπορία εφοδίων.

Οµαδικό πνεύµα σε όλα τα στάδια παραγωγής-πώλησης

Ουσιαστικά αυτό που χαρακτηρίζει τον Συνεταιρισµό Γάλα Ελάςς στον τοµέα των λειτουργιών του είναι η οµαδικότητα και η συλλογικότητα. Η συλλογή και πώληση του γάλακτος γίνεται οµαδικά, όπως και η προµήθεια ζωοτροφών για τα µέλη του Συν/σµού, πετυχαίνοντας έτσι και καλύτερες τιµές µαζί µε διακανονισµό στις πληρωµές. Επίσης, έχοντας εισχωρήσει στην αγορά του κρέατος το οποίο είναι ένα σηµαντικό έσοδο για τους παραγωγούς-µέλη του, προσβλέπει σε αξιοποίηση της δυναµικής που έχει φέρει η ονοµασία «Π.Ο.Π. αρνάκι – κατσικάκι Ελασσόνας».

Ακόµα, σε συνεργασία µε την Τράπεζα Πειραιώς, τα µέλη του «Γάλα Ελάςς» έχουν προµηθευτεί την κάρτα ειδικού.

Πηγή: tyrokomos.gr

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.