Νέο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης ΑμεΑ από τον ΟΚΠΑΠ του Δήμου Ελασσόνας

 Ένα νέο πρόγραμμα με τίτλο «Δράσεις δημιουργικής απασχόλησης για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) ηλικίας 14-25 ετών» υλοποιεί το επόμενο διάστημα ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Ελασσόνας, παρέχοντας τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο ΑμεΑ που κατοικεί μόνιμα στο δήμο και είναι ηλικίας από 14 έως 25 ετών να συμμετάσχει σε δημιουργικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και να αναπτύξει περαιτέρω τις δεξιότητες κοινωνικής ζωής (ΔΚΖ).

Το νέο πρόγραμμα κοινωνικής στήριξης για ΑμεΑ υπάγεται στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του ΟΚΠΑΠ και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Οργανισμού.

Στοχεύει στην κάλυψη της ανάγκης πρόσβασης εφήβων και νεαρών ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) ηλικίας 14-25 ετών σε υπηρεσίες εξωσχολικών δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης και φροντίδας και εναρμονίζεται με το πνεύμα του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τη συμμετοχή ατόμων με κάθε είδους κινητική, νοητική, αναπτυξιακή ή αισθητηριακή αναπηρία σε δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στη βάση δέκα (10) ημερήσιων δράσεων σε διάστημα τριών (3) μηνών, μεταξύ 15ης Μαΐου 2023 και 15ης Αυγούστου 2023. Στα ωφελούμενα άτομα παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στις δράσεις δημιουργικής απσχόλησης και φροντίδας σε δομή του ΟΚΠΑΠ Δήμου Ελασσόνας και συγκεκριμένα στο δημοτικό κτήριο του πρώην Β’ Παιδικού Σταθμού στη συνοικία Βαρόσι. Οι δράσεις περιλαμβάνουν δημιουργικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, όπως ζωγραφική, μουσική, θέατρο, προβολές και ομαδικά παιχνίδια, καθώς και θεματικές εκπαιδευτικές και καθημερινές δεξιότητες, όπως βασική μαγειρική, προσωπική υγιεινή και περιποίηση, οικιακές εργασίες και δεξιότητες επικοινωνίας. Επιπρόσθετα, προβλέπεται και η μετακίνηση των ωφελουμένων στον χώρο της δράσης, με ναυλωμένα οχήματα/ταξί, από και προς τις κατοικίες τους, πριν την έναρξη των δραστηριοτήτων και μετά τη λήξη τους, αντίστοιχα.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Για την εξασφάλιση της συμμετοχής, κάθε ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να κατεβάσει από την ιστοσελίδα του Δήμου Ελασσόνας www.dimoselassonas.gr στην ενότητα Ο.Κ.Π.Α.Π. το έντυπο της αίτησης συμμετοχής, να το συμπληρώσει και να το υποβάλει είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά στις 09/05/2023 και λήγει στις 19/05/2023.

Πληροφορίες για το νέο πρόγραμμα στα τηλέφωνα του Οργανισμού 2493350226-227.

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.