Ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β’ του νέου προγράμματος LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 από την ΑΕΝΟΛ ΑΕ

 Ολοκληρώθηκε σήμερα μια πολύμηνη και επίπονη διαδικασία σχεδιασμού και διαβούλευσης  της πρότασης του νέου LEADER 2023-2027, από την  ΑΕΝΟΛ  Α.Ε., σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς. 

Υποβλήθηκε ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β’, του νέου τοπικού προγράμματος LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, σε συνέχεια της θετικής αξιολόγησης του ΦΑΚΕΛΟΥ Α’, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β’, περιλαμβάνει την τοπική στρατηγική και τις προτεινόμενες υπο-παρεμβάσεις, μέσω των οποίων επιδιώκεται η επίτευξη στόχων και δεικτών, με απώτερο σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας.

H τοπική στρατηγική για Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Αγροτικών Περιοχών της ΠΕ Λάρισας με Κοινωνική Συνοχή  και το πρόγραμμα LEADER διαμορφώθηκαν μέσα από μια ευρύτατη διαδικασία διαβούλευσης  «εκ των κάτω προς τα επάνω» η οποία διάρκεσε 8 μήνες και στην οποία συμμετείχαν πάνω από 100 φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της περιοχής παρέμβασης, φορείς του αγροτικού τομέα και της μεταποίησης, του πολιτισμού, του περιβάλλοντος, της κοινωνικής συνοχής, δίκτυα καθώς και ακαδημαϊκοί, επιστημονικοί και ερευνητικοί  φορείς και εκατοντάδες  κάτοικοι ων αγροτικών περιοχών.

Η περιοχή εφαρμογής περιλαμβάνει το σύνολο της ΠΕ Λάρισας(με εξαίρεση την πόλη της Λάρισας ). Το τοπικό πρόγραμμα της ΑΕΝΟΛ Α.Ε  έχει υποβαλλόμενο συνολικό προϋπολογισμό 7,31 εκατομμύρια ευρώ και 5,84 εκατομμύρια ευρώ δημόσια δαπάνη και οι ενισχύσεις του προγράμματος για τα ιδιωτικά έργα, θα ανέλθουν σε 65% και άνω (κατά περίπτωση).

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται είκοσι τρεις υπο-παρεμβάσεις σε οκτώ κατηγορίες   που απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα και σε δημόσιους φορείς. Συγκεκριμένα, για την ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας περιλαμβάνονται ενισχύσεις μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή γεωργικών και μη γεωργικών προϊόντων,  μονάδων του δασοκομικού τομέα, επιχειρήσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και του τουριστικού κλάδου. Θα ενισχυθούν επενδύσεις σε επιχειρήσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και νερού καθώς στη βιο-οικονομία και κυκλική οικονομία. Περιλαμβάνονται δράσεις εκπαίδευσης τοπικού πληθυσμού, ενώ για την ενδυνάμωση του  τοπικού κοινωνικού ιστού και τη βελτίωση  ποιότητας ζωής, θα ενισχυθούν βασικές υπηρεσίες (παιδικοί σταθμοί, χώροι άθλησης, πολιτιστικά κέντρα κ.λπ.), υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και υποδομές μικρής κλίμακας.  Θα ενισχυθούν επίσης, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις και υπηρεσίες σχετικές με την πολιτιστική  κληρονομιά,  καθώς και έργα προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος. Σημαντικό στοιχείο του προγράμματος αποτελούν η καινοτομία, οι δικτυώσεις μεταξύ επιχειρήσεων ή/και λοιπών φορέων, οι διακρατικές και διατοπικές συνεργασίες. Για πρώτη φορά εισάγεται στην περιοχή η προσέγγιση «Έξυπνα Χωριά», που είναι μια  συνεργασία για την ολιστική και καινοτόμο ανάπτυξη των χωριών της περιοχής.

 Η διαδικασία αξιολόγησης  και έγκρισης των προγραμμάτων  αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους και η πρώτη πρόσκληση να αναρτηθεί  το 2024. 


Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.